Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
> HIPPO-suunnistuskoulu
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

2020 Toiminnalliset treenit
Uutiset
Seuran mestaruusyö 13.10
RaVa yömestaruus suunnistettiin Ampumaradalla 13.10.2021
Muokattu:19.10.2021 >>Lue
Halikko-viesti 2021
Kauden päätösviesti Halikko suunnistettiin 10.10 Salossa.
Muokattu:14.10.2021 >>Lue
Koululiikuntaliiton suunnistuskisat Haminassa
16 nuorta Orimattilasta
Muokattu:13.10.2021 >>Lue

Tävlingsdirektiv - FM-medeldistans G1, Orimattila 18.9.2010

(Preliminära - final i TC)

Funktionärer

Tävlingsledare

Jorma Hämäläinen

Huvudbanläggare

Markku Hämäläinen

Resultatservice

Timo Kokko

Tävlingsövervakare TA

Heikki Peltola, FOF

Bankontrollant

Matti Laitinen, MP

Tävlingsjuryns ordförande

Tauno Haapasaari, LS-37

Tävlingsjuryns medlem

Outi Örn, KärKV

Tävlingsjuryns medlem

Jari Lahtinen, IHR

Regler

I tävlingen följs FOF:s regler samt av arrangörerna givna direktiv.

Terräng

Kvaltävlingen

Finalen

Kupering:

- svag kupering

- måttlig kupering

Vegetation:

- mestadels tallskog

- växlande ekonomiskog

- på de längre banorna några täta sänkor

- ställvis tät ung skog

Framkomlighet:

- god

- god, på de längre banorna ställvis

Sikt:

- god

- normal

Väg- och stignät:

- enhetligt skogsområde

- enhetligt skogsområde

- en skogsbilväg

- några vägar, stigar och spår

Karta

Skala 1:10000, ekvidistans 5 m, tryckt 9/2010, storlek A4, i plastfodral. I kvaltävlingen och finalen används olika kartor.

I kvaltävlingen och B-finalen samlas kartorna bort i målet till plastkassar klubbvis. Kartorna får hämtas enligt speakerns direktiv efter att A-finalens starttröskel har stängts, ca. klockan 14.35.

I A-finalen får man behålla kartan efter tävlingen.

I finalen lokalvägen mellan x-marken år förbjudet at löpa (H21).

Kartans x-märke är skräp eller bilskräp.

Banlängder i kvaltvävlingen och antalet tävlande till A-final

Tillgång till finalen har definierats i Instruktioner för FM 2010, som har publicerats i FOF hemsida www.ssl.fi.

Kvaltävlingen

till A-final

H21 K1

3,96 km

7 bästa

H21 K2

3,96 km

7 bästa

H21 K3

3,93 km

7 bästa

H21 K4

3,94 km

7 bästa

H21 K5

3,97 km

7 bästa

H21 K6

3,94 km

7 bästa

H21 K7

3,91 km

7 bästa

H20 K1

3,29 km

20 bästa

H20 K2

3,28 km

20 bästa

H18 K1

3,06 km

20 bästa

H18 K2

3,09 km

20 bästa

H16 K1

2,28 km

13 bästa

H16 K2

2,29 km

13 bästa

H16 K3

2,27 km

13 bästa

D21 K1

2,68 km

13 bästa

D21 K2

2,69 km

13 bästa

D21 K3

2,67 km

13 bästa

D20 K1

2,17 km

40 bästa

D18 K1

2,00 km

20 bästa

D18 K2

2,05 km

20 bästa

D16 K1

1,90 km

13 bästa

D16 K2

1,92 km

13 bästa

D16 K3

1,92 km

13 bästa

Banlängder i finaltävlingen

A-final

H21

5,82 km

H20

4,72 km

H18

4,46 km

H16

2,99 km

D21

4,33 km

D20

3,94 km

D18

3,34 km

D16

2,79 km

B-final

H21B

4,62 km

H20B

3,99 km

H18B

3,62 km

H16B

2,77 km

D21B

3,85 km

D20B

3,25 km

D18B

2,78 km

D16B

2,42 km

Startlistorna

Startlistorna finns till påseende på resultattavlan och vid starttröskeln. A-finalens startlistor kommer på resultattavlan då kvaltävlingens resultat är slutgiltigt klara och de kan köpas från info för 2€/serie.

A-finalens starttider bestäms av kvaltävlingen, så att kvalets bästa startar till sist.

Den tävlande ansvarar själv för att hans emit-bricka fungerar och för att han tävlar med anmäld bricka. Kontrollera din emit-brickas nummer från startlistan. Enligt FOF:s direktiv kommer tävlingsarrangören inte att kontrollera eller förvissa sig om att den tävlande har rätt bricka i starten. Om den tävlande använder annan en den till arrangören anmälda elektroniska tävlingsbrickan, godkänns prestationen inte (FOF regel 11.518). Emit-bricks ändringar skall meddelas i info före kvaltävlingens starttröskel stängs.

Snitsling och förbjudna områden

Snitslingen till startplatsen startar från infopålen, varifrån snitselns färg också klarnar. Från startsnitslingen får man inte avlägsna sig. Förbjudna områden i tävlingscentralen, vid starttrösklarna och startområdena är utmärkta med förbjudet område märkning. Dessa måste följas.

Första hjälp

Förstahjälpspunkt finns i tävlingscentralen. I terrängen finns ingen förstahjälpspunkt.

Tvätt, omklädning och toaletter

Tvätt och omklädning sker i terräng-förhållanden i direkt anslutning till tävlingscentralen. Det finns varmt vatten och vindskydd.

Toaletter finns i tävlingscentralen och vid starttröskelområdet i finaltävlingen. I kvaltävlingen finns ingen toalett vid starttröskelområdet.

Snitslingen startar från infopålen, varifrån snitselns färg också klarnar.

Modelkontroll och emit-brickans kontrollpunkt

Modellkontroll och emit-brickans kontrollpunkt finns bredvid info-pålen. Kom ihåg att kontrollera emit-brickan före du förflyttar dig till starttröskeln.

Tävlingsnummer

Kvalets och A-finalens tävlingsnumror finns vid respektive starttröskel. I B-finalen används kvalets tävlingsnumror. I A-finalen tar tävlanden finalens nya tävlingsnummer vid starttröskeln. Tävlingsnumrorna avlägsnas från starttröskeln efter att tröskeln har stängds. Numrorna fästs på bröstet med medföljande säkerhetsnålar. Kvalets tävlingsnumrors två sista numror visar den tävlandes starttids minut. Första nummern visar klassen och andra nummern visar kvalheatet. Exempelvis med nummer 1000 tävlar den i klassen H21 K1 kl 9.00 startande orienteraren.

Starter och starttrösklarna

Kvalets första start är kl 09.00. Till kvalstarten är det 0,8 km från infopålen, huvudsakligen längs åker och stig. Avståndet till starttröskeln är 0,4 km.

Starttröskeln stängs kl 09.10, varvid nummerlapparna, som blivit kvar, avlägsnas. Endast tävlande som i tid överskridit starttröskeln kan delta i tävlingen. Alla klasser har samma start i kvaltävlingen.

Till finalernas start är det 2,5 km. Till starttröskeln är det 2,3 km längs väg. A-finalens första start är kl 14.15 och starttröskeln stängs kl 14.35. B-finalens första start är kl 13.00. I B-finalen används ingen starttröskel.

Mobiltelefoner får ej föras till starttrösklarna. Servicepersonal/coacherna får inte överskrida starttrösklarna, och får inte heller vara på startplatserna.

Vid starttrösklarna finns det tält och regnskydd.

Funktionerna i starten:

  • 5 min: kallelse till startfållan samt granskning av den tävlandes deltagande
  • 4 min: emit-brickan nollas
  • 3 min: lösa kontrollangivelser finns tillgängliga, fastsättningsmaterial finnes ej
  • 2 min: tävlingskartan finns till påseende
  • 1 min: de tävlande kan stiga bredvid kartämbaret av sin klass, men kartan får röras först vid startögonblicket. I B-finalen får man ta sin karta men inte se på den före startögonblicket
  • 0 min: start.

Både i kvalet och i finalen leder snitsling till K-punkten, som ovillkorligen bör följas. Tävlande som inte följer snitlslingen ända till K-punkten blir diskad. Tävlande som tjuvstartar blir diskad.

Klädtransporten från starten

I kvaltävlingen finns det ingen klädtransport. Kläderna kan lämnas vid starttröskeln, som ligger på 400 m avstånd frän infopålen, och varifrån de kan återhämtas efter klo 10.00.

I finaltävlingen har de tävlande möjlighet att lämna sina egna klädespåsar för transport från startplatsen till tävlingscentralen. Påsen bör lämnas in vid starttröskeln och kan återhämtas vid infåpolen.

Kontrollangivelser och emit-kontrollappar

Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Lösa kontrollangivelser finns också till hands i startfållan men utan någon fastsättningsmaterial. Emit-kontrollappar finns till hands vid starttröskeln. Den tävlanden svarar själv för användningen av kontrollappen.

Målet och avbrytande

Från sista kontrollen leder en snitsling till målet. Målstämplingen görs på mållinjen. Därefter går man vidare till stämpelgranskningen. Avbrytande bör anmäla sig i målet och stämpla målstämpeln. Också i eventuella skadesituationer bör varje avbrytning meddelas till målpersonalen. Målet stängs i kvaltävlingen kl. 11.15 och i finaltävlingarna kl. 17.30.

Pris

I A-finalens varje klass delas ut en medalj och ett hederspris åt de tre första och en plakett åt placeringarna 4-10. Prisutdelningen börjar i tävlingscentralen kl. 16.50 enligt speakerns amvisningar klassvis D16, H16, D18, H18, D20, H20, D21 och H21.

I B-finalen prisbelönas vinnaren i varje klass. Priset kan hämtas från info efter det har meddelats om på resultattavlan. Kvarlämnade pris postas ej efter tävlingen.

Småttis

Småttis finns i tävlingscentralen.

Restaurang

Servering finns inom ladan i tävlingscentralen.

Försäljning

I tävlingscentralen finns flera sportaffärernas försäljningspunkter.

Parkering

Parkeringen av personbilar sker på åker vid tävlingscentralen. Parkeringsavgiften är 2 euro/bil, som inkasseras vid ankomst. Reservera gärna jämna pengar för att försnabba parkeringen.

Parkeringen av bussar och husbilar sker på landsgården av en lantgård på ett avstånd av ca. 1,0 km från tävlingscentralen. Reservera tid för att nå tävlingscentralen.

Hittegods

Levereras till info. Efter tävlingen finns vid behov en lista på upphittade föremål samt kontaktuppgifter på tävlingens hemsida.

Lycka till med prestationerna!

Rastivarsat

> Paluu kisan pääsivulle


Päivitetty: 15.9.2010

- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja