Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
> HIPPO-suunnistuskoulu
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

2019 Lasten aluekuppi
Uutiset
Am-pitkä ja viestit Keravalla
Tosisuunnistajat hellekelissä
Muokattu:20.6.2021 >>Lue
Omatoimirastit Nikkijärvellä
7.-13.6.2021
Muokattu:7.6.2021 >>Lue
Am-kilpailuja kesäkuussa
Keravalla ja Iitissä
Muokattu:4.6.2021 >>Lue

Tävlingsdirektiv

Tävlingsledare 		Tuukka Tuomala		0500 469 341 
Vice tävlingsledare Markku Hämäläinen 044 272 1810 
Banläggaregruppens chef Jouni Wallin 040 778 4180 
Resultatservice Antti Lepola 040 588 7557 
Övervakare Matti Laitinen, MP 0400 319 023 
Informatör Tuukka Tuomala 0500 469 341 
Tävlingsjuryns ordför. Mikko Reitti, OK Orient 044 5805 455 
Regler 
I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas direktiv. 
 
Karta 
Tävlingskartan är 6-färgad, skala 1:10 000, ekvidistans 5m, utskriven 5/2008, i granskiningsklasserna skala 1:15 000, ekvidistans 5m, utskriven 5/2008. I alla klasser används utskriftskarta. Kartorna är i plastfodral. Tävlingskartan finns till påseende vid startplatsen.  
 
Klasser, banlängder och startplatser
Klass  Sträcka  Kontroll antal  Start 
H21A 10,5 km 19 1 
H21AL 5,7 km 12 1  
H21C 3,1 km 8 2 
H35 7,9 km 16 1  
H40 7,9 km 16 1  
H45 7,0 km 14 1  
H50 5,7 km 12 1  
H55 5,5 km 10 1  
H60 5,4 km 11 1  
H65 4,3 km 10 1  
H70 2,8 km 7 2  
H75 2,5 km 6 2  
H80 2,5 km 6 2  
H20E 9,9 km 16 1  
H20 7,9 km 16 1  
H18 5,7 km 12 1  
H16 3,8 km 8 1  
H14 2,2 km 7 2  
H12 1,8 km 6 2  
H12TR 1,5 km 5 2  
H10RR 1,9 km 6 2  
H8RR 1,9 km 6 2  
 
D21A 7,0 km 14 1  
D21AL 4,3 km 10 1  
D21C 2,5 km 6 2  
D35 5,7 km 12 1  
D40 5,5 km 10 1  
D45 5,4 km 11 1  
D50 3,8 km 8 1  
D55 2,8 km 7 2  
D60 2,5 km 6 2  
D65 2,5 km 6 2  
D70 2,2 km 7 2  
D20E 6,5 km 13 1  
D20 5,5 km 10 1  
D18 3,8 km 8 1  
D16 3,3 km 7 1 
D14 2,2 km 7 2  
D12 1,8 km 6 2  
D12TR 1,5 km 5 2  
D10RR 1,9 km 6 2  
D8RR 1,9 km 6 2  
Avoin 2,2 km 6 2
Avstånd till start 
Start 1 och 2 snitsling går åt samma håll. Snitslingen till startplatserna börjar från info-pålen. Snitselns färg kan ses från info-pålen. WC i terrängförhållande finns på vägen till start. 
Start 1, avstånd 1 900 m, längs väg och stig.  
Start 2, avstånd 1 000 m, längs väg. 
 
Tävlingsnumror 
Alla tävlande anväder tävlingnunmror. Numrorna och säkerhetsnål finns vid starten, självbetjäning, granskningsklassernas numror finns vid starttröskeln. Numrorna samlas ej in vid målet. 
 
Emit-nummerns kontroll 
Kontrollera att ditt Emit-brickans nummer är i startlistan. Felaktig Emit-nummer bör ändras i Info före avfärd till startplatsen. Med fel Emit-nummer får man inte tävla.  
 
Låne Emit-bricka  
Arrangörerna har reserverat lånebricka åt alla, som inte anmält Emit-nummer i samband med anmälningen till tävlingen. Brickan kan avhämtas från Info. Lånebrickan skall absolut returneras till målet eller Info efter tävlingen. För borttappad bricka krävs 60 euro.  
 
Kontroll av Emit-brickans funktionsduglighet vid tävlingscentralen 
På tävlingscentralen i samband med modellkontrollen, bredvid Info-pålen, finns en kontrollpunkt för Emit-brickan. Kontrollering av Emit-brickans funktionsduglighet är på tävlandes ansvar. Om brickan fungerar på rätt sätt så blinkar stämpelenhetens lampa när han/hon hållit brickan på plats under några sekunder. Ifall brickan ej fungerar, avhämta en låne-bricka från Info.  
 
Start 
Vid startplatsen finns lösa kontrolldefinitioner. Skilda påsar eller material för att fästa kontrolldefinitioner finns ej. Vid startplatsen skall Emit-backuplappen fästas på Emit-brickan. Granskningsklasserna får kontrolldefinitionerna först i startfållan.  
 
Före start kontrolleras Emit-numret. Nollning av brickan sker under arrangörernas övervakning 3 min för start. Med fel Emit-bricka släpps tävlande inte ut i skogen. Tävlande tar kartan ur kartämbaret vid startögonblicket. Tävlande är själv ansvarig för att man tar sin klass karta.  
 
Specialdirektiv för 14-åringarnas och de yngre klassernas start finns nedan.  
 
Granskningsklassernas starttröskel och transport av utrustning från starten 
Första start i granskningsklasserna är kl.10.00. Avståndet till start (start1) är 1 900 m längs grusväg från Info-pålen. Avståndet till starttröskeln är 1000 m, varifrån det är 900 m till startplatsen. Starttröskeln stängs kl. 11.00, då tas också tävlingsnumrorna bort. Bara de tävlande som överskridigt starttröskeln före kl. 11.00 får tävlingsnummer och kan delta i tävlingen.  
 
Arrangörerna har ordnat transport av utrustning tillbaka till tävlingscentralen.  
För transporten av utrustningen skall man reservera egen plastpåse, på vilken den tävlande själv skriver det egna tävlingsnumret. Utrustningens överlåtelseplats finns 300 meter efter starttröskeln vid en maskinhall. Maskinhallen får användas av tävlandena under tävlingsdagen. Utrustningen returneras till Info-pålen. 
 
Kontroller 
Modellkontroll finns till påseende på tävlingscentralen invid Info-pålen. RR-modellkontroll finns vis startplatsen.  
 
Mål 
Tävlande gör målstämpling vid mållinjen. Därefter förflyttar han/hon sig enligt snitslingen till Emit-brickans avläsningsenhet för kontroll av stämplarna. Om prestationen är godkänd, sätter tävlande backup-lappen i skräpämbaret och avlägsnar sig från målområdet. Ifall prestationen inte kan godkännas förflyttar tävlandes sig enligt direktiv till klagomuren, var man behandlar saken.  
 
Efter målgång för tävlande behålla sin karta, men man får inte visa den åt medtävlande som ännu inte startat. Tävlande som avbrutit skall anmäla sig till målet.  
 
Kontrollmellantider 
Kontrollmellantiderna fås från Info med Emit-brickan som MTR-utskrift.  
 
Priser 
Granskningsklasserna, H21A och D21A samt 16-åringarnas och yngre klassernas priser delas ut enligt speakerns meddelanden. Resten av klasserna avhämtar sina priser från prisutdelaren när klassens pristagare säkrats. Alla RR-deltagare får pris.  
 
Priserna delas ut/kan avhämtas direkt resultatet i klassen blivit klart. Pristagarnas mängd framgår på resultattavlan.  
 
Vätskeplats  
På granskningsklasserna samt herr och dam huvudklasserna finns en vätskekontroll. Utöver detta finns en vätskeplats invid förstahjälppunkten i terrängen. Som vätska finns vatten.  
 
Förbjudna områden  
Det är förbjudet att beträda tomtmarker, åkrar, som är märkta som odlade och områden som är märkta som förbjudna områden med bantrycksfärg.  
 
Tvätt  
Finns vid tävlingscentralen i terrängförhållanden. Snitsling från Info-pålen.  
 
WC  
Tävlingscentralens WC:n finns inne i Neste Tuuliharja servicestation. OBS. INTE ORIENTERINGSSKOR INOMHUS. WC i terrängförhållande finns på vägen till start.  
 
Först hjälp  
Första hjälp punkt finns på tävlingscentralen och i terrängen vid vätskeplatsen.  
 
Buffé  
Från fält-buffén kan man köpa grillkorv, kaffe och bulle. Annan servering fås från Neste Tuuliharja servicestation. 
 
Barnpassning  
På tävlingscentralen finns gratis barnpassning, där det även finns gratis Rastiralli.  
 
Föreningstält  
Föreningstälten skall sättas upp längs målsnitseln. 
 
Försäljning av utrustning 
På plats finns tre försäljare av orienteringsutrustning: T:mi S. Keltamäki, Helsingin Suunnistajan kauppa och Heli-Sport. 
 
Avfallshantering  
På tävlingscentralen finns uppsamlingspunkter för avfall. Var vänlig, släng inte avfall i naturen.  
 
Startordning  
Tävlandens starttider finns till påseende på resultattavlan samt på Internet www.rastivarsat.fi/  
 
Hittegods 
Levereras till Info. Efter tävlingen kan man fråga informatören om hittegods 0500 469 341.  
 
SPECIALDIREKTIV FÖR BARNBANORNA  
Specialdirektiv för klasserna H/D8RR, H/D10RR, H/D12TR, H/D12, och H/D 14 
I klasserna H/D12TR, H/D12 och H/D14 finns de att få lösa kontrolldefinitioner vid startplatsen. På kartan finns inte kontroldefinitioner. 
 
Fem (5) minuter före starttiden kallas tävlanden till handledningsstationen, där man får bekanta sig med tävlingskartan. Kartorna är i vågrätt läge och rätt riktade. För RR- och TR-deltagarna finns banan på kartan. För övriga klasser syns K-punkten. Vid handledningspunkten finns det instruktörer, som handleder vid behov.  
 
Fyra (4) minuter före start förflyttar sig tävlanden till startfållan, där Emit-brickans nummer och starttid kontrolleras.  
 
Tre (3) minuter före start nollas Emit-brickan. 
 
Två (2) minuter före start får RR-klassens deltagare kartan. Startfunktionären visar på kartan var startpunkten och visar snitseln. För övriga klasserna är detta en förberedelseminut.  
 
En (1) minut före start går RR-klassens deltagare till startlinjen och kan där i lugn och ro studera kartan före start.  
 
De övriga klassernas deltagare får tävlingskartan och kan bekanta sig med den.  
Starten sker från K-punkten, alltså du är i starttriangeln vid startögonblicket. 
 
Specialdirektiv för RR- och TR- klasserna  
Vid startplatsen bör man vara fem (5) minuter före start. Kartan är i plastfodral, för RR-deltagarna hjälper handledare, som säkrar att kartan är rätt riktad och goda råd för start.  
 
Snitsling  
Klasserna H/D 8RR, H/D10RR och H/D12TR rutt är i skogen märkt med en heldragen blå-vit textil-plast band. Huvudfärgen är blå. 
 
Kontroller 
RR-modellkontroll finns till påseende vid starten. På alla kontroller finns Emit-stämpelenheter. På TR-kontrollerna är det vanliga kodsiffror. Kontrollera koderna, för kontrollerna kan vara belägna mycket när varandra.  
På RR-kontrollerna har betäckningen RR1, RR2, RR3 osv. Alla klasser har samma sista kontroll, på vilken det finns stämpelenheter med koden RR6 samt 125. På sista kontrollen kan man stämpla på alla stämpelenheter godkänt.  
 
Mål 
Målet är gemensamt för alla klasser. Efter målet finns ”sagohus”.  
 
Specialdirektiv för Rastiralli 
Start och mål vid barnpassningen. Kartans skala 1:2 000. Banans längd är ca. 500 meter, längs stigar med god framkomlighet. På banan finns fyra kontroller med uppgifter. Rutten är märkt med vit siimari i terrängen. Man får ha med följeslagare. 
 
LYCKA TILL ÖNSKAR RASTIVARSAT! 
 
> Paluu kisan pääsivulle 

Päivitetty: 21.5.2008
- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja